Celoštátne súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2017/2018.
Celoštátne športové súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2017/2018.

Názov súťaže Miesto konania Termín Predseda komisie Členovia komisie
Opatrovateľská starostlivosť  OUI Nová Ves nad Žitavou 05. jún 2018

Mgr. Jana Krištofová

ŠZŠ Hnúšťa

 Mgr. Jana Malátová - OUI Banská Bystrica

Mgr. Miloš Blaško - RC Trstín

 

Obchodná prevádzka -

predaj tovaru

OUI Banská Bystrica 24. október 2018

Mgr. Miriam Garajová

OUI Lučenec

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD. - SŠ Bratislava

PaedDr. Mária Čabalová - SŠ Košice (Opatovská)

Prednes poézie a prózy SŠ  Hlohovec 22. marec 2018

Mgr. Jaroslav  Ürge

OUI Nová Ves n/Ž

Mgr. Katarína Machovičová - OUI Trnava

Ing. Viktor Vicena - RC Hlohovec

Maliar SŠI Snina  29. - 30. máj 2018

Ing. Jozef Ličko

SOŠ Kremnica

Mgr. Jozef Hrubej - RC Tornaľa
Obchodná prevádzka - cukrár SŠ Hlohovec 25. apríl 2018

Mgr. Štefánia Vnuková

SŠI Kysucké Nové Mesto

Ing. Mária Vaľjašková - SŠI Žilina

PaedDr. Jana Stoláriková - OUI Mojmírovce

Murár RC Hlohovec 17. máj 2018

Mgr. Eduard Filo

OU Bratislava

PhDr. Ľubica Glombová - SŠI Námestovo

Služby a domáce práce OUI Poprad 31. máj 2018

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD.

SŠ Bratislava

PaedDr. Drahoslava Vaščáková - SŠI Prakovce

Mgr. Katarína Typčuková - SŠI Humenné

Krajčírka SŠI Stará Ľubovňa  23. -24. apríl 2018

Mgr. Zdenka Petríková

SŠI Stará Ľubovňa

Mgr. Nadežda Varešinská - SŠ Veľké Kapušany

PhDr. Daniela Fecková - SŠI Trebišov

Stolný tenis RC Sološnica  17.-19. apríl 2018

PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

PhDr. Pavol Bryndzák, PhD. - DC Záhorská Bystrica

Mgr. Vladimír Kaliňák - SŠI Svidník

ŠH OU - dievčatá SŠI Michalovce  15. - 16. máj 2018

Mgr. Alžbeta Tomášová

SŠ Okoč

 PhDr. Marianna Behúnová - SŠI Michalovce

Ing. Eva Macholdová - SŠ Košice (Alejova)

ŠH OU - chlapci SŠI Michalovce 22. - 23. máj 2018

 PaedDr. Ľuboš Bazár

SŠ Spišská Nová Ves

Mgr. Katarína Typčuková - SŠI Humenné

Ing. Jozef Ličko - SOŠ Kremnica

ŠHRCD, RCM, DC dievčatá RC Bačkov 27.-29. máj 2018

Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Ing. Zuzana Kardošová - RC Zlaté Moravce

PaedDr. Emanuel Difko - DC Ružomberok

ŠHRCM, DC - chlapci RC  Vráble  

PaedDr. Emanuel Difko

DC Ružomberok

PaedDr. Miloš Kurina - RC Veľké Leváre

PhDr. Soňa Šestáková - RC Vráble

Obchodná prevádzka - kuchár OUI Kremnica 24. máj 2018

Mgr. Zuzana Tomšíková

SŠ Hlohovec

PhDr. Marianna Behúnová - SŠI Michalovce

Mgr. Mária Bizubová - OUI Poprad

Poľnohosp. výroba - záhradníctvo OU Ladce 11. apríl 2018

Ing. Eva Macholdová

SŠ Košice

Mgr. Tibor Palko - RC Košice
Mgr. Ildikó Kánová - SŠI Tornaľa

ŠHRCD, DC mládežníci chlapci    

Ing. Viktor Vicena

RC Hlohovec

PaedDr. Miloš Kurina - RC Veľké Leváre
Mgr. Tibor Palko - RC Bankov

Olympiáda tvorivosti - Bibiána DC Záhorská Bystrica  

 PaedDr. Gabriela Chudá

ŠZŠ s VJM Bratislava

PaedDr. Miloš Kurina - RC Veľké Leváre

Mgr. Eduard Filo - OU Bratislava

Olympiáda ľudských práv

SŠ Košice

(Alejova)

07. november 2018 

Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Mgr. Tibor Palko - RC Bankov

PaedDr. Mária Čabalová - SŠ Košice (Opatovská)

Prednes poézie a prózy

Gaňova Tarnava

SŠ Spišská Nová Ves    

 


Pozn.: schválené na Rade riaditeľov ZOUS dňa 24.09.2015 v SŠI Kysucke Nové Mesto