Celoštátne súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2017/2018.
Celoštátne športové súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2017/2018.

Názov súťaže Miesto konania Termín Predseda komisie Členovia komisie
Opatrovateľská starostlivosť  OUI Lučenec    

 Mgr. Jana Malátová - OUI Banská Bystrica

Mgr. Miloš Blaško - RC Trstín

 

Obchodná prevádzka -

predaj tovaru

OUI Banská Bystrica 24. október 2018    
Prednes poézie a prózy SŠ  Hlohovec 22. marec 2018  

Mgr. Blanka Sládeková - OUI Nová Ves nad Žitavou

Mgr. Ján Regász - SŠ Levice

Maliar SŠI Snina  29. - 30. máj 2018    
Obchodná prevádzka - cukrár SŠ Hlohovec 25. apríl 2018  

Ing. Mária Vaľjašková - SŠI Žilina

PaedDr. Jana Stoláriková - OUI Mojmírovce

Murár RC Hlohovec    

Služby a domáce práce OUI Poprad 10. máj 2018  

Mgr. Monika Fedorková - SŠI Stará Ľubovňa

Bc. Mária Novotná - SŠI Prakovce

Krajčírka SŠI Stará Ľubovňa  23. -24.apríl 2018  

Mgr. Zuzana Tomšíková - SŠ Hlohovec

PhDr. Daniela Fecková - SŠI Trebišov

Stolný tenis RC Sološnica    

PaedDr. Jana Kandriková - SŠI Snina

Mgr. Vladimír Kaliňák - ŠZŠ Svidník

ŠH OU - dievčatá SŠI Michalovce  15. - 16. máj 2018  

 Mgr. Jana Krištofová - ŠZŠ Hnúšťa

Ing. Eva Macholdová - SŠ Košice (Alejova)

ŠH OU - chlapci SŠI Michalovce 22. - 23. máj 2018  

Mgr. Katarína Typčuková - SŠI Humenné

Ing. Jozef Ličko - SOŠ Kremnica

ŠHRCD, RCM, DC dievčatá RC Bačkov  

 

Mgr. Tibor Palko - RC Košice

PaedDr. Emanuel Difko - DC Ružomberok

ŠHRCM, DC - chlapci RC  Vráble    

Mgr. Jozef Hrubej - RC Tornaľa

Mgr. Ján Malindžák - RC Mlynky

Obchodná prevádzka - kuchár SOŠ Kremnica 24. máj 2018  

PhDr. Marianna Behúnová - SŠI Michalovce

Mgr. Mária Bizubová - OUI Poprad

Poľnohosp. výroba - záhradníctvo OU Ladce 11. apríl 2018  

Mgr. Tibor Palko - RC Košice
Anna Dinušová - RC Sološnica

ŠHRCD, DC mládežníci chlapci      

PaedDr. Miloš Kurina - RC Veľké Leváre
Mgr. Gabriel Bodnár - RC Čerenčany

Olympiáda tvorivosti - Bibiána DC Záhorská Bystrica    

PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. - DC Záhorska Bystrica

Mgr. Jarmila Hlavatovičová - SŠ Bratislava

Olympiáda ľudských práv

SŠ Košice

(Alejova)

   

MVDr. Soňa Schifferová - SŠ košice (Alejova)

Mgr. Anna Strhánska - SŠ Košice (Opatovská)

Prednes poézie a prózy

Gaňova Tarnava

SŠ Spišská Nová Ves    

 


Pozn.: schválené na Rade riaditeľov ZOUS dňa 24.09.2015 v SŠI Kysucke Nové Mesto