Celoštátne súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2018/2019.
Celoštátne športové súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2018/2019.

Názov súťaže Miesto konania Termín Predseda komisie Členovia komisie
Opatrovateľská starostlivosť SŠI Žilina 10. apríl 2019

Mgr. Jana Krištofová

ŠZŠ Hnúšťa

 Mgr. Jana Malátová - OUI Banská Bystrica

Mgr. Miloš Blaško - RC Trstín

 

Obchodná prevádzka -

predaj tovaru

SŠI Kys. NM 26. marec 2019 

Mgr. Miriam Garajová

OUI Lučenec

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD. - SŠ Bratislava

PaedDr. Mária Čabalová - SŠ Košice (Opatovská)

Prednes poézie a prózy SŠ  Hlohovec 04. apríl 2019

Mgr. Jaroslav  Ürge

OUI Nová Ves n/Ž

Mgr. Katarína Machovičová - OUI Trnava

Ing. Viktor Vicena - RC Hlohovec

Maliar SŠI Prakovce 12. - 13. marec 2019

Ing. Jozef Ličko

SOŠ Kremnica

Mgr. Peter Tóth - RC Tornaľa

Ing. Valéria Varacká - OU Prešov

Cukrár OUI N. V. nad Žitavou 28. marec 2019  Ing. Mária Vaľjašková - SŠI Žilina

Mgr. Štefánia Vnuková - SŠI Kysucké Nové Mesto

PaedDr. Jana Stoláriková - OUI Mojmírovce

Murár RC Hlohovec 23. máj 2019

Mgr. Eduard Filo

OU Bratislava

PhDr. Ľubica Glombová - SŠI Námestovo

Mgr. Jozef Capcara - SŠI Medzilaborce

Služby a domáce práce OU L. Mukuláš 14. - 15. máj 2019

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD.

SŠ Bratislava

PaedDr. Drahoslava Vaščáková - SŠI Prakovce

Mgr. Erika Firdová - SŠI Humenné

Krajčírka SŠI Snina  2. - 3. apríl 2019

Mgr. Zdenka Petríková

SŠI Stará Ľubovňa

PhDr. Daniela Fecková - SŠI Trebišov

Mgr. Jaroslav Urge

Stolný tenis RC Sološnica  09.- 11. apríl 2019

PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

PhDr. Pavol Bryndzák, PhD. - DC Záhorská Bystrica

Mgr. Vladimír Kaliňák - SŠI Svidník

ŠH OU - dievčatá OUI Ladce 5. - 6. jún 2019

Mgr. Alžbeta Tomášová

SŠ Okoč

 Mgr. Peter Tóth - RC Tornaľa

Ing. Eva Macholdová - SŠ Košice (Alejova)

ŠH OU - chlapci SŠI Svidník 29. - 30. máj 2019

 PaedDr. Ľuboš Bazár

SŠ Spišská Nová Ves

Mgr. Erika Firdová - SŠI Humenné

Ing. Jozef Ličko - SOŠ Kremnica

ŠHRCD, RCM, DC dievčatá RC Sp. Hrhov  

Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Ing. Zuzana Kardošová - RC Zlaté Moravce

PaedDr. Emanuel Difko - DC Ružomberok

ŠHRCM, DC - chlapci RC  Košice 2. - 4. jún 2019

PaedDr. Emanuel Difko

DC Ružomberok

PaedDr. Miloš Kurina - RC Veľké Leváre

PhDr. Soňa Šestáková - RC Vráble

Obchodná prevádzka - kuchár SŠ Námestovo 7. november 2019

Mgr. Zuzana Tomšíková

SŠ Hlohovec

Mgr. Iveta Baková - SŠ Košice

Mgr. Katarína Machovičová - SŠ Trnava

Poľnohosp. výroba - záhradníctvo OUI Poprad 16. máj 2019

Ing. Eva Macholdová

SŠ Košice

Mgr. Tibor Palko - RC Košice
Ing. Andrea Bánovská - OUI Želovce

ŠHRCD, DC mládežníci chlapci RC Bystričany 26. - 29. máj 2019

Ing. Viktor Vicena

RC Hlohovec

PaedDr. Miloš Kurina - RC Veľké Leváre
Mgr. Tibor Palko - RC Bankov

Olympiáda tvorivosti - Bibiána DC Záhorská Bystrica  

 PaedDr. Gabriela Chudá

ŠZŠ s VJM Bratislava

PaedDr. Miloš Kurina - RC Veľké Leváre

Mgr. Eduard Filo - OU Bratislava

Olympiáda ľudských práv

SŠ Košice

(Alejova)

 

Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Mgr. Tibor Palko - RC Bankov

PaedDr. Mária Čabalová - SŠ Košice (Opatovská)

Prednes poézie a prózy

Gaňova Tarnava

Spišská Nová Ves  21. máj 2019

PaeDr. Drahoslava Vaščáková

SŠI Prakovce

Mgr. Iveta Bakova - SŠ Košice

PhDr. Daniela Fecková - SŠI Trebišov

 


Pozn.: schválené na Rade riaditeľov ZOUS dňa 27.09.2018 v SOŠI Kremnica