Plán zasadnutí Rady riaditeľov ZOUS

1.
2.
3.
4.
 
 
 
 
 
 
September 2021
 November 2021
 Február 2022
 Máj 2022
 
 
 
 
 
 
 SŠI Svidník
OUI Mojmírovce
OUI Prešov
SŠ Okoč (prípadne medzinárodná exkurzia)