Oznámenie

Organizačné poriadky súťaží žiakov špeciálnych škôl s účinnosťou od 1.1.2018

 

Bol aktualizovaný Adresár ku dňu 21.9.2022

 

Najbližšie zasadnutie ZOUS bude 20.10 - 21.10.2022 v penzióne Kaštieľ vo Veľkom Krtíši.

 

 

F&Q Školský zdravotnícky pracovník 19.9.2022

 

Boli zverejnené propozície súťaží.

 

 

Súťaže !!!!!

Upozorňujem organizátorov súťaží, aby :

 

1. Elektronicky poslali propozície predsedníčke na adresu janazous@gmail.com ( tu zasielajte všetko ohľadom ZOUS)

2. Na ministerstvo školstva zasielajte : propozície, výsledkové listiny za družstva aj jednotlivcov, vyhodnocovaciu tabuľku záverečnú a hodnotiacu správu

 

 

Bol aktualizovaný zoznam Učebné odbory OU, RC a PŠ


 

 
 

 

 

 

 
OZNAM!!! kontakt na predsedníčku ZOUS Email: janazous@gmail.com
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prihlášku pre nových členov Združenia si nájdete v ľavom menu v položke Adresár.