Oznámenie

Bol aktualizovaný Adresár ku dňu 24.11.2022

 

Pozvánka ZOUS  v Humennom

 

Zistenia ŠŠI za školský rok 2021/2022

Dopad novely zákona č. 138/2019 Z. z. na činnosť školy a školského zariadenia

 

Zoznam oblastí financovania za mimoriadne výsledky žiakov 2021/2022

 

Boli zverejnené propozície súťaží.

 

Organizačné poriadky súťaží žiakov špeciálnych škôl s účinnosťou od 1.1.2018

 

F&Q Školský zdravotnícky pracovník 19.9.2022

 

 

 

Súťaže !!!!!

Upozorňujem organizátorov súťaží, aby :

 

1. Elektronicky poslali propozície predsedníčke na adresu janazous@gmail.com ( tu zasielajte všetko ohľadom ZOUS)

2. Na ministerstvo školstva zasielajte : propozície, výsledkové listiny za družstva aj jednotlivcov, vyhodnocovaciu tabuľku záverečnú a hodnotiacu správu

 

 

Bol aktualizovaný zoznam Učebné odbory OU, RC a PŠ


 

 
 

 

 

 

 
OZNAM!!! kontakt na predsedníčku ZOUS Email: janazous@gmail.com
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prihlášku pre nových členov Združenia si nájdete v ľavom menu v položke Adresár.