Oznámenie

Bol aktualizovaný Adresár členov k 28.04.2022 ZOUS

 

Súťaže !!!!!

Upozorňujem organizátorov súťaží, aby :

1. Mali podpísanú zmluvu so svojim RÚŠŠ pred prevodom finančných prostriedkov

2. Elektronicky poslali propozície predsedníčke na adresu janazous@gmail.com ( tu zasielajte všetko ohľadom ZOUS)

3. Na ministerstvo školstva zasielajte : propozície, výsledkové listiny za družstva aj jednotlivcov, vyhodnocovaciu tabuľku záverečnú a hodnotiacu správu

 

 

Najbližšie zasadnutie RR ZOUS bude 7.-8. júna 2022 v kaštieli Mojmírovce.

 

 

Bol aktualizovaný zoznam Učebné odbory OU, RC a PŠ

 

Závery inšpekcie RC

 

Prezentácia ŠPÚ 


 

Oznámenie k záverečným skúškam

 

Na základe novely školského zákona sa od 1.1.2022 ruší písomná časť záverečnej skúšky (§73  ods.3 ). Zároveň ku konaniu, organizácií a hodnoteniu  ZS vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie zo dňa 24.1.2022.

https://www.minedu.sk/terminy-konania-zaverecnych-skusok-a-usmernenie-k-zaverecnym-skuskam/

 
 
 
 
Vyšli dve nové vyhlášky:
 
 
 
 
 

 

 

 

 
OZNAM!!! kontakt na predsedníčku ZOUS Email: janazous@gmail.com
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prihlášku pre nových členov Združenia si nájdete v ľavom menu v položke Adresár.