Oznámenie

Oznam pre školy , ktoré majú asistentov cez projekt MPC :

 

príklad týždenného výchovného plánu (tu je názov „ týždenný rozvrh“, ale je to o tom istom. Pokojne si môžete zmeniť názov).

A overená kópia je len o tom, že to podpíšete vy a dáte pečiatku (nie je potrebné overovanie na matrike a podobne ako sa niekde obávali).

 

S pozdravom Jana Kandriková, predsedníčka ZOUS

 

Platové zaradenie asistentov

 

Dobrý deň!

Po konzultácii s ministerstvom školstva Vám oznamujem, že organizovanie súťaží má zvážiť každá škola. Usmernenie  ani odporúčanie k danej problematike nebude. Zároveň Vám všetkým želám šťastný nový školský rok plný trpezlivosti a hlavne zdravia.

S pozdravom Jana Kandriková, predsedníčka ZOUS.

 

 

Mzdové ohodnotenie a pracovné náplne zamestnancov - tu

 

 

Na základe vaších dotazov sa mi podarilo expresne rýchlo zabezpečiť odpoveď MŠVVaŠ SR na vyplácanie štipendí.

 

Žiadosť si môžete stiahnuť tu.

 

 

Vzorový Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

 

Bol aktualizovaný adresár členov ZOUS dňa 25.02.2020.

 

 

 
OZNAM!!! kontakt na predsedníčku ZOUS Email: janazous@gmail.com
 
 

 

Dovoľujem si Vás informovať, že bola schválená smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Informovaný súhlas k aktivitám školy pre maloleté deti umiestnené v detskom domove k stiahnutiu tu.

 

 

Prihlášku pre nových členov Združenia si nájdete v ľavom menu v položke Adresár.