Oznámenie

Ďalšie zasadnutie Rady riaditeľov sa uskutoční 7.-8.10.2021 v Spojenej škole internátnej vo Svidníku.
 
 

 

Bol aktualizovaný Adresár členov ZOUS 12.07.2021

 

 
OZNAM!!! kontakt na predsedníčku ZOUS Email: janazous@gmail.com
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prihlášku pre nových členov Združenia si nájdete v ľavom menu v položke Adresár.