Celoštátne súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2022.
Celoštátne športové súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2022.

 

Názov súťaže

Miesto konania

                                     

Termín

                                      

Predseda komisie

                             

Členovia komisie

Suma (€)
                             

Opatrovateľská starostlivosť SŠI Medzilaborce 26. október 2022

 Mgr. Beáta Tkáčová

SŠ Chminianske Jakubovany

Mgr. Jana Malátová

OUI Banská Bystrica

Mgr. Miloš Blaško

RC Trstín

 2750

 Obchodná prevádzka -

predaj tovaru

SŠI Žilina 26. október 2022

Mgr. Miriam Garajová

OUI Lučenec

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD.

SŠ Bratislava

PaedDr. Mária Čabalová

SŠ Košice (Opatovská) 

2600
Prednes poézie a prózy SŠ Hlohovec 22. november  2022 

Mgr. Jaroslav Ürge

OUI Nová Ves n/Ž

Mgr. Ján Regász

SŠI Levice

Mgr. Katarína Machovičová

OUI Trnava

1600
Maliar SŠI Snina 6. - 7. apríl 2022

Ing. Jozef Ličko

SOŠ Kremnica

Mgr. Peter Tóth

RC Tornaľa

Ing. Valéria Varadská

OUI Prešov

 4600
Cukrár OUI Nová Ves n/Ž 9. jún 2022

Ing. Mária Vaľjašková

SŠI Žilina

Mgr. Štefánia Vnuková

SŠI KNM

PaedDr. Jana Stoláriková

OUI Mojmírovce

 3600
Murár SŠI Snina 11. - 12. máj 2022

 Mgr. Eduard Filo

OU Bratislava

PhDr. Ľubica Glombová

SŠI Námestovo

Mgr. Jozef Capcara

SŠI Medzilaborce

 4800
Služby a domáce práce SŠI Námestovo 19. - 20. október 2022

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD.

SŠ Bratislava

PaedDr. Drahoslava Vaščáková

SŠI Prakovce

Mgr. Erika Firdová

SŠI Humenné

 1900
Krajčírka          
Stolný tenis SŠ Alejová, KE 6. - 7. október 2022

PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

Ing. Vítěslav Papřok

OUI Liptovský Mikuláš

Mgr. Vladimír Kaliňák

SŠI Svidník

 4000
ŠH OU - dievčatá SŠI Michalovce 25. -26. máj 2022

Mgr. Božena Haburčáková

SŠ Bardejov

 Mgr. Peter Tóth

RC Tornaľa

Ing. Eva Macholdová

SŠ Košice (Alejova)

5100
ŠH OU - chlapci SŠI Svidník 18. - 19. máj 2022

 PaedDr. Ľuboš Bazár

SŠ Spišská Nová Ves

 Mgr. Erika Firdová

SŠI Humenné

Ing. Jozef Ličko

SOŠ Kremnica

 5100
ŠH RCD, RCM, DC dievčatá RC Zlaté Moravce  29. - 31. máj 2022

Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Mgr. Beáta Bodnárová

RC Čerenčany

Ing. Zuzana Kardošová

RC Zlaté Moravce

 4750
ŠH RCM, DC - chlapci RC Sološnica 30.5 - 1.6.2022

Mgr. Peter Tóth

RC Tornaľa

 PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

PhDr. Soňa Šestáková

RC Vráble

5000
Obchodná prevádzka - kuchár OUI Prešov 12. - 13.október 2022

 Mgr. Zuzana Tomšíková

SŠ Hlohovec

Mgr. Iveta Baková

SŠ Košice

Mgr. Katarína Machovičová

SŠ Trnava

3600
Poľnohosp. výroba - záhradníctvo SŠI Prakovce 13. máj 2022

Ing. Eva Macholdová

SŠ Košice

Mgr. Tibor Palko

RC Košice Bankov

Ing. Andrea Bánovská

OUI Želovce

2650
ŠH RCD, DC mládežníci chlapci RC Sološnica 23. - 25. máj 2022

Mgr. Tomáš Hudec

RC Sološnica

 PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

Mgr. Tibor Palko

RC Košice Bankov

 5000
CS zručností žiakov praktických škôl
SŠ Hlohovec 31. máj 2022 

Ing. Mária Valjašková

SŠI Žilina

Mgr. Zuzana Tomšíková

SŠ Hlohovec

Mgr. Vít Hubinák

SŠI Michalovce

 1981
Olympiáda ľudských práv SŠ Alejová, KE 12. október 2022

 Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Mgr. Tibor Palko

RC Košice Bankov 

PaedDr. Mária Čabalová

SŠ Košice (Opatovská)

2200

Prednes poézie a prózy

Gaňova Tarnava

SŠ SNV  22. november 2022

 PaedDr. Drahoslava Vaščáková

SŠI Prakovce

 Mgr. Iveta Baková

SŠ Košice

PhDr. Daniela Fecková

SŠI Trebišov

  2200