Celoštátne súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2022.
Celoštátne športové súťaže žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení – rok 2022.

 

Názov súťaže

Kód súťaže

Miesto konania

                                     

Termín

                                      

Predseda komisie

                             

Členovia komisie

Suma (€)
                             

Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných

učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore

OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

2017/14126:2

-

10G0

SŠI Medzilaborce 26. október 2022

 Mgr. Beáta Tkáčová

SŠ Chminianske Jakubovany

Mgr. Jana Malátová

OUI Banská Bystrica

Mgr. Miloš Blaško

RC Trstín

 2750

Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných

učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore

PRÍPRAVA, SKLADOVANIE a PREDAJ TOVARU

2017/14696:2

-

10G0 

SŠI Žilina 26. október 2022

Mgr. Miriam Garajová

OUI Lučenec

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD.

SŠ Bratislava

PaedDr. Mária Čabalová

SŠ Košice (Opatovská) 

2600
Poézia a próza žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky

 2017/14130:2

-

10G0

SŠ Hlohovec 22. november  2022 

Mgr. Jaroslav Ürge

OUI Nová Ves n/Ž

PhDr. Soňa Šestáková

RC Vráble

Mgr. Katarína Machovičová

OUI Trnava

1600

Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných

učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore

MALIAR

 2017/14134:2

-

10G0

SŠI Snina 6. - 7. apríl 2022

Ing. Jozef Ličko

SOŠ Kremnica

Mgr. Peter Tóth

RC Tornaľa

Ing. Valéria Varadská

OUI Prešov

 4600

Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných

učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore

CUKRÁRSKA VÝROBA

2017/14132:2

-

10G0 

OUI Nová Ves n/Ž 9. jún 2022

Ing. Mária Vaľjašková

SŠI Žilina

Mgr. Štefánia Vnuková

SŠI KNM

PaedDr. Jana Stoláriková

OUI Mojmírovce

 3600

Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných

učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore

MURÁR

2017/14491:2

-

10G0 

SŠI Snina 11. - 12. máj 2022

 Mgr. Eduard Filo

OU Bratislava

PhDr. Ľubica Glombová

SŠI Námestovo

Mgr. Jozef Capcara

SŠI Medzilaborce

 4800

Súťaž odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov

odborných učilíšť
Slovenskej republiky v učebnom odbore

SLUŽBY a DOMÁCE PRÁCE

2017/14135:2

-

10G0

SŠI Námestovo 19. - 20. október 2022

PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD.

SŠ Bratislava

PaedDr. Drahoslava Vaščáková

SŠI Prakovce

Mgr. Erika Firdová

SŠI Humenné

 1900

Súťaž odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov

odborných učilíšť
Slovenskej republiky v učebnom odbore

KRAJČÍRKA

2017/14136:2

-

10G0 

         
Celoštátna súťaž žiakov v STOLNOM TENISE

2017/14511:2

-

10G0 

SŠ Alejová, KE 6. - 7. október 2022

PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

Ing. Vítěslav Papřok

OUI Liptovský Mikuláš

Mgr. Vladimír Kaliňák

SŠI Svidník

 4000
Celoštátne športové hry žiakov odborných učilíšť – dievčatá

2017/14910:2

-

10G0 

SŠI Michalovce 25. -26. máj 2022

Mgr. Božena Haburčáková

SŠ Bardejov

 Mgr. Peter Tóth

RC Tornaľa

Ing. Eva Macholdová

SŠ Košice (Alejova)

5100
Celoštátne športové hry žiakov odborných učilíšť – chlapci

 2017/14913:2

-

10G0

SŠI Svidník 18. - 19. máj 2022

 PaedDr. Ľuboš Bazár

SŠ Spišská Nová Ves

 Mgr. Erika Firdová

SŠI Humenné

Ing. Jozef Ličko

SOŠ Kremnica

 5100

Celoštátne športové hry reedukačných centier a

diagnostických centier - dievčatá

2017/14928:2

-

10G0 

RC Zlaté Moravce  29. - 31. máj 2022

Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Mgr. Beáta Bodnárová

RC Čerenčany

Ing. Zuzana Kardošová

RC Zlaté Moravce

 4750

Celoštátne športové hry reedukačných centier a

diagnostických centier - chlapci

2017/14907:2

-

10G0 

RC Sološnica 30.5 - 1.6.2022

Mgr. Peter Tóth

RC Tornaľa

 PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

PhDr. Soňa Šestáková

RC Vráble

5000

Súťaž odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov

odborných učilíšť
Slovenskej republiky v učebnom odbore

KUCHÁR

 2017/14127:2

-

10G0

OUI Prešov 12. - 13.október 2022

 Mgr. Zuzana Tomšíková

SŠ Hlohovec

Mgr. Iveta Baková

SŠ Košice

Mgr. Katarína Machovičová

SŠ Trnava

3600
Súťaž odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov odborných učilíšť Slovenskej
republiky v učebnom odbore ZÁHRADNÍK

2017/14114:2

10G0

SŠI Prakovce 13. máj 2022

Ing. Eva Macholdová

SŠ Košice

Mgr. Tibor Palko

RC Košice Bankov

Ing. Andrea Bánovská

OUI Želovce

2650
Celoštátne športové hry reedukačných centier a diagnostických centier
chlapcov od 15 do 18 rokov

2017/14930:2

-

10G0 

RC Sološnica 23. - 25. máj 2022

Mgr. Tomáš Hudec

RC Sološnica

 PaedDr. Miloš Kurina

RC Veľké Leváre

Mgr. Tibor Palko

RC Košice Bankov

 5000
CS zručností žiakov praktických škôl
  SŠ Hlohovec 31. máj 2022 

Ing. Mária Valjašková

SŠI Žilina

Mgr. Zuzana Tomšíková

SŠ Hlohovec

Mgr. Vít Hubinák

SŠI Michalovce

 1981

Olympiáda ľudských práv žiakov odborných učilíšť a

reedukačných centier
Slovenskej republiky

2017/14113:2

-

10G0 

SŠ Alejová, KE 12. október 2022

 Mgr. Iveta Čobanová

RC Bačkov

Mgr. Tibor Palko

RC Košice Bankov 

PaedDr. Mária Čabalová

SŠ Košice (Opatovská)

2200
GAŇOVA TARNAVA – súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy
špeciálnych základných škôl

2017/14123:2

-

10G0 

SŠ SNV  22. november 2022

 PaedDr. Drahoslava Vaščáková

SŠI Prakovce

 Mgr. Iveta Baková

SŠ Košice

PhDr. Daniela Fecková

SŠI Trebišov

  2200